SpartaDOS X "FLASH"


      Projekt dotyczy przystosowania modułu SpartaDOS X w wersji 128k do współpracy z pamięcią typu flash EEPROM AT29C010A i podobnych. Rozwiązanie sprzętowe pozwala wprogramować nowe wersje Sparty bez potrzeby kasowania pamięci EPROM i ponownego programowania jej. Projekt wzorowany jest na istniejącym rozwiązaniu dla wewnętrznej Sparty montowanej do wnętrza komputera Atari. Niezbędne oprogramowanie zaleźć można na stronie Truba.

Schemat ideowy modułu SpartaDOS X v128k
moduł niekrosowany


Opis dotyczy wykonania niezbędnych przeróbek dla kartridża SPARTA DOS X w wersji 128k. Jeżeli moduł jest standardowym kartridżem SpartaDOS X, należy zapoznać się ze sposobem przerobienia go na wersje 128k, dopiero potem wykonać można opisane tu czynności.
 1. Połączenie pinów 30, 31, 32 pamięci EEPROM (EPROM)
  • rozłączyć istniejące połączenia pinów 30, 31, 32 pamięci EEPROM (EPROM)
  • pin 30 połączyć do Vcc (+5V)
  • pin 32 połączyć do Vcc (+5V)
  • pin 31 poprzez przełącznik połączyć z sygnałem R/W (występuje na pinie 6 układu 7402), dodatkowo pin 31 połączyć poprzez opornik 4k7 z Vcc (+5V)
 2. Rozłączyć połączenie pinu 24 /OE EEPROM (EPROM ) z pinem 7 podstawowego układu 74175
 3. Przygotować układ 7400 . Oprócz pinów 7 i 14 pozostałe piny odgiąć w bok i końcówki przyciąć.
 4. Tak przygotowany układ nalutować na istniejący układ 7402, łącząc odnośne piny 7-7 oraz 14-14
 5. Pin 1 nalutowanego układu 7400 połączyć z pinem 6 podstawowego układu 74175
 6. Pin 2 nalutowanego układu 7400 połączyć z sygnałem R/W (występuje na pinie 6 układu 7402)
 7. Pin 3 nalutowanego układu 7400 połączyć z pinem 24 /OE pamięci EEPROM/EPROM
Uwaga! Powyższy opis dotyczy konkretnego modelu kartridża SPARTA DOS X. Inne modele, szczególnie te podrabiane mogą mieć inny układ połączeń, (choć działają prawidłowo), stąd przy dokonywaniu przeróbek sugerować należy się poniższym opisem oraz schematem ideowym.
 • Przeciąć połączenie dochodzące do pinu 24 /OE pamięci EEPROM (EPROM)
 • Sygnał R/W występuje na odnośnym styku gniazda kartridża, połączenie jak wyżej opisano
 • Do pinu 1 nalutowanego układu 7400 doprowadzić należy zanegowany sygnał Q z podstawowego układu 74175, zanegowany sygnał Q sterowany jest sygnałem A3 który dochodzi do wejścia D odnośnego przerzutnika typu D zawartego w strukturze układu 74175
W opisie użyto oznaczeń EEPROM/EPROM co jednoznacznie stanowi o potrzebie wymiany pamięci EPROM na pamięć EEPROM typu "flash" np. AT9C010A (128kx8). Oczywistym jest, że zamiast układu 7400 stosować można wersję LS lub podobną.

Istnieją modele kartridży SpartaDOS X jako "krosowane". Mają odmiennie połączoną szynę danych i adresową, nie zmienia to istoty rzeczy, Przystosowanie takiego kartridża do wersji "flashowanej" polega na dodaniu bramki NAND zgodnie z zamieszczonym tu schematem oraz wprogramowaniu odpowiednio zmienionego pliku danych.

Programowanie "flashowanie"
 • W kartridżu włożona musi być pamięć typu EEPROM "flash" w zamian za istniejącą obecnie pamięć EPROM
 • Przełącznik ustawić w pozycji - A - (patrz schemat) doprowadzającej sygnał R/W do pinu 31 pamięci EEPROM
 • Uruchomić procedurę programowania (program "flashujący")
 • Po zakończeniu programowania przełącznik przestawić w pozycję -B - blokując dostęp sygnału R/W do pinu 31 EEPROM
Zenon/DIAL
      Wersja oryginalna (DOC)