US DOUBLER - STACJA DYSKÓW 1050

Niezbędne elementy: Zaprogramowana EPROM 2732,  SRAM 6116, bramki NAND 7400, dwa przełączniki dwupozycyjne, stabilne.
Co nieco  o przydziale adresów dla poszczególnych układów funkcjonalnych. Tabelka wyjaśni wszystko.

Gdy bit adresowy A12=1 adresowana jest pamięć EPROM.

Gdy bit adresowy A12=0 adresowane są poszczególne układy funkcjonalne stacji. Z tego względu że dekoder adresowy stacji jest dekoderem niepełnym, w adresowaniu nie biorą udziału bity A8, A11, następuje tzw "zawijanie" adresów i dany układ adresowany jest kilka razy, jak w powyższej tabelce zaznaczono.

Najbardziej interesującym fragmentem jest blok adresowy $0800-$0FFF, (2kB). Jeżeli zostanie nieco zmodyfikowany dekoder adresowy, tak by w adresowaniu brał udział również bit adresowy A11, wtedy dla układów funkcjonalnych stacji przypisane będą adresy $0000-$07FF, natomiast blok adresowy $0800-$0FFF wykorzystać będzie można do innych celów. Do jakich? W to miejsce można wbudować pamięć RAM potrzebną do obsługi systemu Turbo stacji i formatu DD. Blok adresowy 2kB narzuca użycie pamięci SRAM 6116 o pojemności 2kB. Ale tylko część przestrzeni adresowej używana jest przez oprogramowanie. Tu, bez znaczenia.

Z podstawki należy wyjąć układ U10. W zależności od wersji, będzie to EPROM 2732 (lub podobna) albo pamięć PROM z "zaszytym" oprogramowaniem systemowym. Z prawej strony układu U10 znajduje się kilka zwór oznaczonych JP1-JP7. Niezależnie jak są wlutowane należy je przelutować wg poniższego schematu.

Dekoder adresowy wymaga niewielkiej modyfikacji na płycie stacji.

Od dołu płyty, od pinu 6 układu scalonego U16 odchodzi ścieżka, należy ją przeciąć tuż przy pinie 6. Pin 6 układu scalonego U16 połączyć przewodem z pinem 18 podstawki U10 z której wyjęta została pamięć EPROM (PROM).

Przed wykonaniem dalszego montażu należy zaprogramować pamięć EPROM 2732. Plik danych znajduje się w załączniku.

Pora na wykonanie "kanapki". Nałożyć należy na siebie trzy układy scalone w kolejności od dołu. zaprogramowana EPROM, SRAM 6116, 7400. W pierwszej kolejności odgiąć należy w bok piny 18 i 21 pamięci SRAM 6116. Tak przygotowaną pamięć nalutować na zaprogramowaną EPROM 2732, łącząc odnośne piny z sobą 1-1, 2-2. itd. (oprócz pinów 18 i 21). Do odgiętego pinu 21 przylutować przewód długości około 4cm. (np. koloru zielonego).

W układzie scalonym 7400 odgiąć w bok wszystkie piny i lekko przyciąć. Pin 7 połączyć z pinem 12 pamięci SRAM, pin 14 połączyć z pinem 24 pamięci SRAM 6116. Pin 1 połączyć z pinem 9 i pinem 18 EPROM. Pin 2 połączyć z pinem 11. Połączyć razem piny 3, 4, 5. Do odgiętego pinu 6 przylutować przewód długości około 4cm. (np. koloru białego). Pin 8 połączyć z odgiętym pinem 18 pamięci SRAM 6116. Połączyć razem piny 10, 12, 13 i dodatkowo połączyć z pinem 21 EPROM.

Tak przygotowaną "kanapkę" należy włożyć w podstawkę U10 na płycie stacji. Drugą końcówkę zielonego przewodu połączyć z pinem 26 (R/W) procesora 6507 (U9). Drugą końcówkę białego przewodu połączyć z prawym punktem JP4 (od strony opornika R82, patrz schemat).

Stacja gotowa do pracy. Zmontować napęd, włączyć zasilanie, stacja powinna wystartować. Stację połączyć przewodem SIO z komputerem, dyskietka do stacji (DOS) i można zbootować całość.

P1=A, P2=A - Dyskietka trwale zabezpieczona przed zapisem.
P1=A, P2=B - Dyskietka trwale zabezpieczona przed zapisem.
P1=B, P2=A - Standardowa praca stacji, boczne wycięcie w dyskietce stanowi o zapisie/blokadzie zapisu.
P1=B, P2=B - Dyskietka trwale odbezpieczona do zapisu. Boczne wycięcie dyskietki nie ma znaczenia.

Na schemacie uwidoczniono oryginalne połączenia, zaznaczone cienkimi liniami.
Linie pogrubione to połączenia dla TURBO. W miejscu oznaczonym 'X' należy przeciąć ścieżkę.

Zenon/DIAL

      Wersja oryginalna (DOC) oraz załącznik