DOS II+/D v6.4
autor Stefan Dorndorf
modyfikacja Jager/Dial

      Na dysku systemowym Double Ram-Cart znajdują się trzy wersje DOS'u II+/D wersja 6.4
 • DOS_DRC.COM
 • DOS_DRCS.COM
 • D_DRCRD.COM
Są to wersje plikowe, ale bez problemu można daną wersję zainstalować sobie na dowolnym dysku przy pomocy komendy IN#. Każda z wersji umożliwia współpracę z Double RAM-Cart'em ustawionym na 128 lub 256.

DOS II+/D v6.4DBL-RC (DOS_DRC.COM)

      Ze względu na to iż DOS ten nie potrafi obsłużyć ramdysku większego niż 128Kb dostęp do modułu, ustawionego na 256 został rozwiązany tak iż instalowane są dwa wirtualne dyski o pojemności 128Kb każdy. Pierwszy z nich (podstawowy) dostępny jest jako stacja numer 8 (D8:), a drugi (dodatkowy) jako stacja numer 7 (D7:). Przełącznik wyboru modułu powinien być ustawiony na 1. Na obu dyskach można przeprowadzać wszystkie operacje, tak jak na zwykłym dysku (kopiowanie, formatowanie, zapis odczyt itd.). Oczywiście możliwe jest także kopiowanie pomiędzy tymi dyskami.

Jeżeli moduł pracuje w trybie 128 to mamy dostęp tylko do jednego dysku (podstawowego - D8:). NIE WOLNO w takim wypadku odwoływać się do stacji numer 7 gdyż spowoduje to zawieszenie się modułu oraz komputera (wtedy jedynym wyjściem będzie zresetowanie RC oraz komputera)! W tym trybie "zmianę dysku" umożliwia przełącznik wyboru modułu (1/2).

Uwagi techniczne: Aby wygospodarować miejsce na odpowiednie procedury usunąłem większość komunikatów ukazujących się po wystąpieniu błędu. Obecnie DOS wyświetli tylko jego numer. Instalacja DOS'u w ramdysku C (system QMEG) jest w dalszym ciągu możliwa.

DOS II+/D v6.4DBL-RC [s] (DOS_DRCS.COM)

      Ta wersja różni się od poprzedniej tym iż podczas komunikacji z RAMCart'em nie występuje tak denerwujące mruganie ekranu. Wadą tego jest to iż szybkość wykonania danej operacji (np. odczytu) jest dwukrotnie wolniejsza.

DOS II+/D v6.4DBL-RC/RD (D_DRCRD.COM)

      Ta wersja przeznaczona jest dla Atari z dodatkową pamięcią, ale bez systemu QMEG. Oprócz dostępu do RAMCart'a mamy także dostęp do ramdysku (16/64/128 Kb). Urządzenie to dostępne jest jako stacja numer 6 (D6:).

Uwagi techniczne: Oprócz usunięcia komunikatów musiałem także powiększyć o 256 bajtów adres końcowy DOS'u. Zwiększyła się także objętość pliku DOS.SYS z 19 do 23 sektorów (gęstość podwójna). Spowodowane jest to tym iż te 256 bajtów znajduje się za buforami i aby je zapisać trzeba zapisać także obszar buforów. Z tego też powodu DOS nie będzie się instalował w ramdysku C QMEG'a, ale to już żaden problem bo jak ktoś posiada ten system to nie będzie używał tej wersji, chociaż przy rozszerzeniu powyżej 256Kb daje ona możliwość dostępu do:
 1. RAM-Cart'a - dysk "A" (D8:)
 2. RAM-Cart'a - dysk "B" (D7:)
 3. Ramdysku QMEG'a DD (np. D2:)
 4. Ramdysku DOS'a (D6: - w tym wypadku należy odpowiednio ustawić banki).
Numery banków znajdziesz pod adresami:

$1A36 - banki dla ramdysku 128Kb
$1A3E - banki dla ramdysku 64Kb

Przykład: Jeżeli posiadasz rozszerzenie 320Kb to pod DOS'em wykonaj takie polecenia:

      >1A3E 83 87 8B 8F [RETURN]
      >070E 20 [RETURN]

Od tej chwili masz ramdysk o wielkości 64Kb używający innych banków niż ramdysk QMEG'a! Jeżeli nie posiadasz dodatkowej pamięci to możesz zainstalować sobie ramdysk 16Kb pod ROM'em:

      >070E 40 [RETURN]

W obu przypadkach nie zapomnij sformatować ramdysku (D6:FS#).

Wadą takiej instalacji dodatkowego ramdysku jest to iż podczas formatowania RAM-Cart'a zostaną błędnie stworzone sektory VTOC! Aby ta operacja przebiegła poprawnie należy przed formatowaniem wpisać:

      >070E 80 [RETURN]

a po formatowaniu ponownie umieści poprzednią wartość.

Kolejna sprawa to MEMLO. Zostało ono zwiększone o jedną stronę, a więc obecnie wynosi ono $2100. Można je obniżyć, zmniejszając ilość buforów z 4 do 2, ale w takim wypadku DOS może nie otworzyć dwóch plików jednocześnie (ukaże się błąd 161).

I na koniec jeszcze jedna uwaga! Tą wersję DOS'u mogą także używać wszyscy użytkownicy RAM-Cart'ów o wielkości 128Kb. Należy jednak pamiętać o tym aby NIE ODWOŁYWAĆ się do D7: (to samo dotyczy Double RAM-Cart'a ustawionego na 128).

Zmiana numeru dysku (wszystkie wersje)

      Jeżeli komuś nie odpowiada obecne ustawienie numerów pod którymi znajdziemy RC lub ramdysk to może to bardzo łatwo zmienić. Aby to zrobić należy pod DOS'em wykonać komendę:

      >070F [RETURN]

na ekranie ukażą się numery napędów:

      >070F 01 02 03 04 05 06 07 00

Wartość 00 oznacza normalnie dostęp do ramdysku, ale w tych wersjach jest to dostęp do RAM-Cart'a 64/128Kb lub do pierwszego dysku DOUBLE RC! Teraz wystarczy "wjechać" kursorem na dany numer i wpisać:
 • 06 - ramdysk
 • 07 - Double RC - dysk "B"
 • 00 - RAM-Cart 64/128/DBL RC-dysk "A"
a następnie nacisnąć RETURN.

Przykład: Zmienimy numery z 6, 7, 8 na 3, 4, 5.

Wpisujemy:

      >070F [RETURN]

Ukażą się wartości:

      >070F 01 02 03 04 05 06 07 00

Teraz poprawiamy i będzie wyglądało to tak (po poprawce):

      >070F 01 02 06 07 00 01 01 01

Od tej pory dostęp do ramdysku da nam odwołanie się do D3: dostęp do RC 64/128Kb lub DBL-RC (dysk "A") uzyskamy poprzez D4:, a do DBL-RC (dysk "B") przy pomocy D5:. Odwołanie się do D6:, D7:, D8: da nam dostęp do napędu pod numerem 1 (D1:).

* * *


      Jeżeli chciałbyś w pełni zautomatyzować pracę z modułem Double RAM-Cart powinieneś zaopatrzyć się w program DOS Control v2.5! Umożliwia on wygodny dostęp do wszystkich napędów, a dodatkowo przystosowany jest do współpracy z RAM-Cart'em:
 • możliwość przełączenia trybu pracy modułu (ODCZYT/ZAPIS)
 • edytor sektorów RAM-Cart'a dla modułów 64/128Kb/Double RAM-Cart
 • formater RAM-Cart'a zwiększający ilość dostępnych sektorów z 482 nawet do 510 (moduł 64KB) lub z 993 do 1020 (moduł 128Kb). Posiada on własne procedury obsługi, a więc nie trzeba pamiętać o odpowiednim ustawieniu komórki $070E! Dodatkowo jest możliwość zainstalowania loader'a, który uruchomi się w momencie włączenia komputera (lub zresetowania modułu Double RC oraz komputera). Oczywiście moduł musi być w trybie ODCZYT.
 • Przy pomocy dodatkowego programiku jest możliwość współpracy z modułem 1MB!
Program jest SHAREWARE i aby otrzymać pełną wersję należy zarejestrować się u autora programu (czyli u mnie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale DOS CONTROL.

UWAGA! DOS Control wspłópracuje TYLKO z DOS II+/D v6.1 lub 6.4.

* * *


XDOS v2.3

autor Stefan Dorndorf
modyfikacja Jager/Dial


      Kolejnym DOS'em, który znajduje się na dysku systemowym Double RAM-Cart jest XDOS v2.3RC (XDOS23RC.COM). Od normalnej wersji różni się tym iż procedura obsługująca ramdysk została zastąpiona procedurą obsługującą RAM-Cart. Starałem się aby była ona uniwersalna, tak więc obsługuje ona każdy moduł!

Wadą tej wersji jest to iż nie ma dostępu do ramdysku. Mimo usilnych starań nie udało mi się narazie tego zrobić. Posiadacze systemu QMEG nie muszą się tym martwić gdyż ramdysk uzyskany przy pomocy tego systemu jest obsługiwany!

Wielkość wirtualnego dysku ustawiamy w komórce $710. Tabelka pokazuje jakie wartości są dozwolone:

WartośćKBUwagi
$A0
64
RAM-Cart 64Kb
$80
90
Dysk "A" DBL-RC (256)
$C0
128
RAM-Cart 128Kb
$90
180
Double RC (256)
$D0
256
Double RC (256)


Aby RAM-Cart nie był formatowany po każdym uruchomieniu DOS'u należy do danej wartości dodać 7.

      Wyjaśnienia wymaga wartości $80. XDOS pozwala na instalację dwóch niezależnych wirtualnych dysków. Każdy z nich ma po 90Kb. Wartość $80 instaluje dysk "A" czyli podstawowy. Jeżeli chcemy zainstalować dysk "B" to wartość $88 podstawiamy jako jeden z napędów. Ich numery znajdziemy pod $711. Wartości 01-07 to numer napędu, 00 oznacza RAM-Cart. Teraz wystarczy zamiast numeru napędu wpisać $88 i już mamy dostęp do dysku "B" (moduł musi być w trybie 256).

Przykład: Drugi dysk zainstalujemy pod numerem 7.

Wpisujemy:

      >0711 [RETURN]

ukaże się:

      >0711 01 02 03 04 05 06 07 00

Teraz wpisujemy $88 tam gdzie jest 07 i naciskamy RETURN. Po ponownym wpisaniu

      >0711 [RETURN]

ukaże się:

      >0711 01 02 03 04 05 06 88 00

Od tej pory mamy dwa wirtualne dyski pod D7: i D8:. Każdy z nich ma 707 wolnych sektorów w pojedyńczej gęstości.

Uwagi techniczne: Aby zmieścić całą procedurę obsługującą RAM-Cart musiałem usunąć wyświetlanie informacji spod $709. Dodatkowo, zamiast informacji o MemLo wyświetlony zostaje adres uruchomienia programu znajdującego się aktualnie w pamięci (RUN). Moim zdaniem jest on bardziej przydatny.

Double RAM-Cart Init v1.0

autor Jager/Dial
Na podstawie Chaos Loader'a
autorstwa Janusza Pelca


      Inicjalizer ten przeznaczony jest TYLKO dla Double RAM-Cart'a w trybie 256Kb. Umożliwia nagranie loadera, który zostanie automatycznie uruchomiony po włączeniu komputera (moduł musi być w trybie ODCZYT). Oprócz tego dostępna jest opcja FORMAT, która formatuje tak moduł aby był on w 100% wykorzystany! Format ten zgodny jest z formatem XDOS'u ustawionego na 256Kb ($710=$d0). Po zaformatowaniu modułu mamy 1014 wolnych sektorów w podwójnej gęstości (przy pomocy XDOS'a mamy tylko 1009).

UWAGA! Wykorzystywane są także BOOT sektory, a więc uważaj z komendą INI! Jeżeli instalujemy loader to do naszej dyspozycji pozostaje 1011 wolnych sektorów.

      Obsługa programu jest banalnie prosta. Po uruchomieniu ukaże się menu. Klawisz '1' umożliwia tylko zaformatowanie modułu, klawisz '2' to formatowanie oraz instalacja loader'a, 'ESC' umożliwia powrót do XDOS'a.

Po instalacji loadera możemy już nagrywać programy, których nazwy ukażą się po włączeniu komputera (lub zresetowaniu modułu i komputera). Należy pamiętać aby XDOS był ustwiony na obsługę RAM-Cart'a w trybie 256Kb!

Obsługa DOUBLE RAM-CART LOADER'a

      Po zainstalowaniu należy przestawić moduł na tryb ODCZYT. Teraz po każdym włączeniu komputera (lub zresetowaniu RC i komputera) na ekranie ukaże się spis zawartości modułu. Aby uruchomić dany program należy nacisnąć klawisz z literą, która jest napisana przed nazwą danego pliku. Jeżeli nie chcemy uruchamiać żadnego programu to możemy nacisnąć klawisz 'ESC', nastąpi skok pod adres $e471 (jeżeli włączony jest QMEG OS to zgłosi się jego menu w innym wypadku będzie to SELF TEST). Umożliwia to zbootowanie komputera z modułem w trybie ODCZYT.

Podczas włączania komputera nie trzeba pamiętać o wciśnięciu klawisza OPTION, loader wykryje to i sam automatycznie odłączy BASIC!

      Double RAM-Cart loader został napisany na bazie Chaos Loader'a autorstwa Janusza Pelca! Jest odporny na RESET, ustawia odpowiednio MemLo oraz wektory systemowe (BOOT, DOSVEC, DOSINI itd.). Dodatkowo przywracana jest pamięć zajmowana przez cartridge ($a000-bfff).

Jager/Dial