..:: Serious Magazine ::..
wydanie 14

  Wstępniak
  Fairy Castle czyli Zaklęty Zamek
  Piano v1.0
  Prezentacja Fairy Castle, Piano
  Klimat...
  Profesor
  Nowoczesne zakupy...
  Postać Atari - Nir Dary
  List do mnie i o mnie - Jabol
  Teraz ja!
  Dekoder
  Humor w Serious'ie
  Recenzja, polemika: Numen
  Nowy
  K.S.O. 2T06 TURBO
  Notka - TURBO 2T06
  Moja przygoda z Atari...
  Zabobony
  Sidcar
  Design Master
  Próbnik - trzecie oko elektronika
  Sterowanie biologiczne
  Jak się pozbyć...
  Grzebanie w popiele
  Nakładka
  Kontroler obrazu
  Jaka dokładność?
  Atari w Internecie
  LCD
  Gadżet
  Gadżet - demo
  Zestaw kilku prac

  Wyjście
Gadżet - demo


      Jeżeli ktoś ułatwił sobie życie i ma zmontowany "GADżET" a chce wprogramować dosyć ciekawe :) demo, przygotowałem poniższy program. Od adresu 0030 do 00FF należy wpisać dane które stworzą ciekawy wzorek, który będzie śmigał po wyświetlaczu LED np. aby wyświetliła się litera -A- należy wprogramować kod 88h. Ogólnie:


Aby było jeszcze łatwiej, pobierz  DEMO.DEC. Jest to plik zawierający kody, które można wprogramować do AT89C2051. W tym celu uruchomić należy program programatora ATMELA (patrz SERIOUS #13), wczytać  DEMO.DEC, zaprogramować. Poniżej kod źrodłowy. Nie zgłaszam zastrzeżeń do różnorakiego wykorzystania go ;)

Potrzebny PC? Ja to robiłem na... Atari + Panther. Zapraszam do analizy i nauki :)

 ; Procedura w konwencji AT89C2051
 ; Zenon/DIAL + IŻI 11.12.2003

 ;       DEMO

 cpu 8052.def

           org 0

 0000 7A 30   poc: mov r2,30h
 0002 90 00 30    mov dptr,#adr
 0005 74 00   dal: mov a,#0
 0007 93       movc a,@a+dptr
 0008 F5 90     mov p1,a
 000A 78 FF   sko: mov r0,#ffh
 000C 79 FF     mov r1,#ffh
 000E D9 FE     cjne r1,#0,sko
 0010 D8 FC     cjne r0,#0,sko
 0012 A3       inc dptr
 0013 0A       inc r2
 0014 BA 00 EE    cjne r2,#0,dal
 0017 01 00     ajmp poc

 ; cd. tu należy wpisać kody wzorków

 0030 FF FF   adr: db '...... ...'
    .. ..     db '..........'
    .. ..     ...............
 00FF xx xx     ...............

           end

Zenon/DIAL

    DEMO.DEC

Następny artykuł Do góry Poprzedni artykuł