..:: Serious Magazine ::..
wydanie 14

  Wstępniak
  Fairy Castle czyli Zaklęty Zamek
  Piano v1.0
  Prezentacja Fairy Castle, Piano
  Klimat...
  Profesor
  Nowoczesne zakupy...
  Postać Atari - Nir Dary
  List do mnie i o mnie - Jabol
  Teraz ja!
  Dekoder
  Humor w Serious'ie
  Recenzja, polemika: Numen
  Nowy
  K.S.O. 2T06 TURBO
  Notka - TURBO 2T06
  Moja przygoda z Atari...
  Zabobony
  Sidcar
  Design Master
  Próbnik - trzecie oko elektronika
  Sterowanie biologiczne
  Jak się pozbyć...
  Grzebanie w popiele
  Nakładka
  Kontroler obrazu
  Jaka dokładność?
  Atari w Internecie
  LCD
  Gadżet
  Gadżet - demo
  Zestaw kilku prac

  Wyjście
Profesor, co miało być, a co jest...

      Tekst jest nieco podrasowany, wyciąłem co ważniejsze słowa by był to tylko tekst bez podtekstu. Artykuł ukazał się w maju 1964r na łamach czasopisma elektroniczno-radiowego. Przewidywania ambitne a rzeczywistość weryfikuje bezpardonowo to co wydaje się być w zasięgu ręki. Poczytajcie sami...

Pytanie:  Obecnie elektroniczne maszyny matematyczne są używane do najrozmaitszych zadań. Które z nich profesor uważa za najważniejsze?

Odpowiedź:  W artykule "Lepiej mniej ale lepiej"... wskazał bezpośrednio na konieczność "... sprostać próbie co do znajomości podstaw teoretycznych aparatu państwowego, co do znajomości zasad nauki kierowania....". Właśnie tę "naukę kierowania" uważam za zasadniczą specjalność elektronicznej techniki obliczeniowej. Główną siłą napędową rozwoju społeczeństwa ludzkiego był i jest nadal wzrost sił produkcyjnych. Siły wytwórcze mają dwie składowe - są nimi narzędzia produkcji oraz ludzie budujący je i wprowadzający w ruch. Do niedawna człowiek realizował te zadania, korzystając z maszyn mechanicznych i elektrycznych, które czyniły lżejszą jego pracę fizyczną. Całość prac związanych z projektowaniem, wykonaniem obliczeń, kierowanie procesami produkcyjnym obciążała człowieka - jego mózg. Nowy skok w rozwoju narzędzi wytwarzania postawił przed ludzkością inne jakościowo zadanie. Współczesne systemy elektroenergetyczne, statki kosmiczne, wykorzystanie energii jądrowej do celów pokojowych, kierowanie złożonymi procesami chemicznymi w skali przemysłowej itd., wymagają z jednej strony ogromnej ilości obliczeń, z drugiej zaś - dla kierowania tymi obiektami i procesami niezbędna jest bardzo szybka analiza mnóstwa warunków i wybór najbardziej celowej reakcji. Pierwsza część tego zadania - wykonanie obliczeń - może być jeszcze rozwiązana, chociaż mało wydajnie i powoli, za pomocą armii rachmistrzów. Natomiast realizacja drugiej - kierowanie procesami z wymaganą szybkością - przekracza fizyczne i umysłowe możliwości człowieka.

Proces kierowania gospodarką narodową jako całością stał się także odpowiednio złożony. Dlatego właśnie słowa... o "nauce kierowania" nabierają obecnie szczególnego znaczenia. Przy ważności i niezbędności wszystkich zadań maszyn matematycznych, najważniejszą rolę w skali historycznej odegra wykorzystanie elektroniki w kierowaniu gospodarką narodową, w jej procesach ekonomicznych. Najważniejszą, gdyż bez tego inne maszyny nie będą mogły znaleźć najlepszego, pełnego i racjonalnego wykorzystania.

Pytanie:  Jakie zadanie w dziedzinie cybernetyki i elektroniki należy uznać zdaniem ..... za najważniejsze?

Odpowiedź:  Problem pierwszy to podniesienie niezawodności działania elektronicznych maszyn matematycznych. Tylko w osiągnięciu wysokiego stopnia niezawodności można mówić o bezpośrednim wykorzystaniu elektroniki do kierowania złożonymi procesami i systemami dynamicznymi przy włączeniu do tych systemów maszyn z pominięciem człowieka. Do aktualnych zadań włączyłbym również takie jak: automatyzacja programowania, opracowanie nowych urządzeń pamięciowych, opracowanie specjalnych maszyn matematycznych przeznaczonych do zastosowania w określonych gałęziach przemysłu i energetyki.

Instytutom naukowo-badawczym, biurom projektów i zakładom przemysłowym są potrzebne niewielkie i tańsze elektroniczne maszyny matematyczne, ale w niczym nie gorsze pod względem niezawodności (chodzi o Atari? Zenon :) ). Już obecnie odczuwa się dotkliwą potrzebę wykorzystania maszyn elektronicznych do systematyzowania i rejestracji światowej literatury naukowej (Internet!? Zenon). W najbliższych latach okaże się prawdopodobnie konieczne oparcie całej służby informatycznej na technice elektronicznej.

Są nam potrzebne - im wcześniej tym lepiej - maszyny elektroniczne pomocne w pracy lekarzy i biologów. Mam tu na myśli maszyny diagnostyczne (ustalanie właściwej diagnozy w początkowym okresie choroby), opracowanie nowych optymalnych sposobów leczenia najbardziej niebezpiecznych chorób itd. U podstaw cybernetyki leży pojęcie informacji, która charakteryzuje poziom organizacji materii lub energii. Ale nas interesuje nie tylko ilość informacji, lecz rownież jej znaczenie. W przyrodzie zadanie to jest rozwiązane. W nauce - tu jeszcze "biała plama". Oto jeszcze jedna, choć nie tak bliska perspektywa.

Pytanie:  Jakie są możliwości elektroniki w utworzeniu mózgu ludzkiego? Czy model może przewyższać oryginał?

Odpowiedź:  W tej sprawie powiedziano już wiele, także i w waszym miesięczniku. W trakcie dyskusji poświęconej cybernetyce; ja także zabierałem głos. Pytanie dotyczące "myślących" maszyn ma i swoją odwrotną stronę. Odwraca ono uwagę zarówno niektórych uczonych jak i szerokiego kręgu czytelników od zupełnie konkretnych zadań. Ja osobiście nie reprezentuję takiego punktu widzenia, że "myślące" maszyny, przy całej swej sprawności, zdołają zastąpić człowieka na decydujących frontach jego wyższej działalności umysłowej. Jednocześnie jestem przekonany, że dalszy rozwój nauki i kultury nie jest możliwy bez szerokiego zastosowania maszyn elektronicznych. Ale to są zupełnie różne zagadnienia. Nowa technika elektroniczna jest niezbędna dla zbudowania...; Jednak nie "myślące" maszyny, a myślący ludzie będą budowali społeczeństwo...

  

      Minęło lat czterdzieści (40). Maszyny są, ale nie te myślące, choroby nadal źle diagnozowane, a człowiek by mógł jeść wykonać musi trzy czynności. Zaorać, zasiać. Potem samo rośnie. Na koniec żniwować. Komputer nie ma tu absolutnie nic do gadania, nawet ten napędzany 6502.

A jak to działa, proszę poczytać artykuł  "Nowoczesne zakupy w supermarkecie".

Komputer diagnozuje chorego!? Lepiej nie ruszać tematu. Coś wiem i mogłoby być kompromitująco.

Wytropił, przepisał, na użytek czytelników SERIOUS'a...

Zenon/DIAL


Następny artykuł Do góry Poprzedni artykuł