..:: Serious Magazine ::..
wydanie 13

  Wstępniak
  Serious...
  Konkurs - rozwiązanie
  Wspomnienie
  Wiedza
  Koronkowa robota
  Tester EPROM
  Prog. równoległy AT89C2051
  ATMEL - obsługa programu
  EPROM - programator...
  Oporniki, oporniki...
  Blokada komputera
  Archiver
  Wizyta kosmitów...
  Kompresja arytmetyczna
  Analizator stanów logicznych
  ASL - obsługa
  Moja miłość
  Powroty z przeszłości
  Porady
  Pracownia elektronika
  Parowanie tranzystorów
  Pętla induktofoniczna
  Super, extra, cacy cartridge
  Makroassembler ATMAS II

  Wyjście
ASL - obsługa

Nazwa może myli, ale to opis programu...

      Analizator
      Stanów
      Logicznych

Uruchomienie

      Do PORTU1, PORTU2 należy podłączyć interfejs którego schemat znajduje się w pliku ASL.GR8 Końcówki pomiarowe podłączyć należy do punktów pomiarowych uruchamianego układu. Jeżeli analizowany ma być tylko jeden przebieg, wystarczy podłączyć jedną z nich. Logika podpowiada by była to końcówka pomiarowa D0, ale może być inna. Program wczytać z poziomu DOS'a.

Wygląd ekranu i klawiszologia

      Logo autora programu i główna nazwa, to oczywiste.

[-], [=] - Wybór szybkości taktowania
00 - maksymalna szybkość (HEX)
FF - minimalna szybkość (HEX)

Numer wybranej szybkośći taktowania wyświetlany jest obok.

[P] - Pomiar. Naciśnięcie klawisza [P] spowoduje rozpoczęcie pomiaru/próbkowania. Na czas pomiaru literka "P" zostanie podświetlona.

Aby przerwania obsługujące ATARI nie zakłócały próbkowania, są na czas pomiaru wyłączane. Objawi się to tym że ekran zrobi się ciemny.

Pomiar można przerwać naciskając klawisz [START]. Ma to sens tylko wtedy, gdy ustawiona jest odpowiednio mała szybkość taktowania. Gdy bufor zostanie całkowicie zapełniony próbkami analizowanych przebiegów pomiar zostaje zakończony, a podświetlony kursor wskazuje pierwszą próbkę w buforze. Sygnalizowane to jest brakiem podświetlenia literki "P".

[*], [+] - Oscyloskop. Przegląd próbek analizowanych przebiegów. Skok następuje co 1 umowny takt (nie ten który był taktem pomiarowym!). Na pozycji pionowego podświetlonego kursora znajduje się analizowana próbka zapisana w buforze. Inaczej mówiąc jest to kolejny bajt bufora. W zależności od nastawionej szybkości taktowania na czas pomiaru, kilka próbek zapamiętanych w buforze wyznacza rzeczywisty mierzony takt.

Klawisze strzałek naciśnięte razem z klawiszem [CONTROL] powodują skok co 16 bajtów np. naciśnięcie [CONTROL]+[*] spowoduje przeskok wykresu o 16 próbek w lewo. Próbka która do tej pory znajdowała się na wykresie jako ostatnia, teraz znajduje się na pozycji podświetlonego kursora. Numer analizowanej próbki (HEX) wyświetlany jest obok napisu - oscyloskop

[ESC] - Powrót do DOS'a.

Wykres

      Z lewej i prawej strony oznaczenia od 7-0 podają numer końcówki pomiarowej. Końcówka 0 to pierwsza linia w PORT1. Końcówka 7 to ostatnia linia w PORT2. Lub, można to też interpretować jako nr bitu w analizowanej próbce podświetlonej kursorem.

      Pod wykresem znajduje się podana w postaci binarnej ta sama próbka. Numery bitów (linii) odpowiadają sobie. Sam wykres oscyloskopu zorganizowany jest tak, że cieńka linia próbki reprezentuje "0" logiczne, a linia gruba "1" logiczną. Celowo w ten sposób jest to rysowane, bo może się zdarzyć że cały wykres to logiczne "0" lub "1" i wtedy byłoby trudno zorientować się czy to "0" czy "1".

Podświetlony pionowy kursor wskazuje ZAWSZE analizowaną próbkę.

Gdy wskazuje pierwszą próbkę w buforze (0000) to wykres rozpoczyna się kilkoma pustymi próbkami.

To samo dotyczy końcowej próbki w buforze. Wykres kończy się kilkoma pustymi próbkami.

Pojemność bufora to 11 stron RAM, czyli pomieścić może 2716 próbek. Z pewnością to zbyt mało, więc...

      Po uruchomieniu programu, ale przed dokonaniem pomiaru, zawartość bufora jest przypadkowa. Wykres podaje "przebiegi" zawartości pamięci, która w momencie włączenia komputera zawiera jakieś tam sobie znane dane. Pozostawiłem to w takiej formie by można było "zobaczyć" zawartość pamięci RAM w nieco innej formie niż zazwyczaj się to robi :) Być może komputery nie mające na swoim pokładzie różnych przybudówek nie naruszają pamięci. Wykres pokaże same zera (cieńka linia na wszystkich pozycjach).

??? Sprawdź jak jest w Twoim! Postaraj się o "przybudówki". OK.

Inne

      Program i sam ASL to prototyp. Z pewnością może być dopracowany i wzbogacony o inne możliwości jak:

 • większa szybkość taktowania
 • większa pojemność bufora
 • wykres wzbogacony o dodatkową linię wyświetlającą rzeczywisty takt pomiarowy
 • dodanie kolorów
 • inny przeskok w czasie analizy próbek
 • możliwość obserwacji dwóch różnych próbek przebiegu jednocześnie np. o numerach 0000-0010 i 0811-0821
 • wprowadzenie skali, by analiza przebiegów pozwalała ściśle określić przedziały czasowe
 • synchronizacja z zewnętrznym sygnałem taktującym
      Opisany tu ASL proszę traktować jako próbnik, a nie super/extra dokładny przyrząd pomiarowy. Oddaje cenne usługi, ale jednak to próbnik.

Dla tych którzy nie mają jeszcze Analizatora Stanów Logicznych zbudowanego proponuję:

      1.

 • podłączyć do PORTU1 (2) joystick
 • uruchomić program
 • nastawić takt na wartość FF
 • uruchomić pomiar [P]
 • w tym czasie "machać" joystickiem
 • Gdy "pomiar" zostanie zakończony, można pooglądać przebiegi cyfrowe które zostały "pomierzone"
      2.
 • Po uruchomieniu programu, naciśnij [ESC] (powrót do DOS'a)
 • Po D: wpisz: >3510 01 02 04 08 10 20 40 80
 • Ponownie uruchom ASL (RUN)
 • Na wykresie od pozycji 0000 widać próbki wpisanych przed chwilą kilku liczb.
 • A może sam dalej ułożysz jakiś "wzorek" przez proste wpisanie: >adres dane... ... Usługi oferuje DOS II+/D v6.4 S.D. Kto nie rozumie o co chodzi w tym wszystkim, tego zachęcam do małego spaceru (z psem?).

Zenon/DIAL


Następny artykuł Do góry Poprzedni artykuł