Centronix dla Top Drive


       W magazynie SERIOUS #8 opisany był system TOP DRIVE i o ile pamiętam złożyłem obietnicę że będzie też CENTRONIX.

Czas płynie i pora by spełnić obietnicę.

Aby połapać się w całości należy przed siebie położyć schemat TOP DRIVE ze wspomnianego SERIOUS'a oraz popatrzeć niżej.

Wpierw spis części:

 • 74164 - 1 szt. rejestr przesuwający
 • 3.3kohm - 4 szt. oporniki 0.1W
 • 4.7kohm - 1 szt. opornik 0.1W
 • 10uF - 1 szt. kond. elektrolityczny
 • 100nF - 1 szt. kondensator
 • BC107 - 1 szt. tranzystor NPN
 • złącze CENTRONIX 1 szt. 25-cio pinowe
 • podstawka 14 pin pod układ scalony
 • przewody
 • płytka drukowana uniwersalna
Montaż

       CENTRONIX można zmontować na jednej płytce, razem z modułem TOP DRIVE, (to polecam), lub na osobnej, łącząc co trzeba jedno z drugim (tego nie polecam). Jakkolwiek by nie robić, należy prawe gniazdo połączyć jak następuje:

 1. +5V zasilanie
 2. pin 15 układu 74175
 3. pin 12 układu 74175
 4. pin 7 układu 74125
 5. pin 10 układu 74175
 6. GND masa
Lewe gniazdo to gniazdo CENTRONIX'a.

       Na schemacie narysowany jest tranzystor BC107, oraz X. Co to oznacza. Szczerze mówiąc nie wiem po co ten tranzystor, bo nie mam wielu modeli drukarek by to wypróbować. Ale logicznie myśląc pewnie powinno być tak. Jeżeli wlutowany jest tranzystor BC107 oraz opornik 4.7kohm, to należy przeciąć połączenie oznaczone X. A jeżeli tranzystora i opornika brak, to połączenie w miejscu X powinno być. W zamyśle autora tego interfejsu pewnie było tak, że wmontowanie tranzystora powodowało zanegowanie sygnału - dane -. Wydaje mi się że pewne modele drukarek tego wymagały. Ale...????

       Muszę zaznaczyć, że podany tu opis CENTRONIX'a podaję na odpowiedzialność autora. Sam go nie robiłem, z tego co wiem, program do jego obsługi znajduje się już w EPROM'ce modułu TOP-DRIVE. Dane do zaprogramowania EPROM'ki zamieszczone byłu w SERIOUS'ie #8.

Zenon/DIAL