SpartaDOS X - Tips&Tricks


      W oficjalnej dokumentacji do SpartaDOS X część informacji jest niestety błędna, a części w ogóle nie ma. Za taki stan rzeczy można obarczać zarówno autorów, którzy mogli po prostu zapomnieć, jak i tłumacza, który z myślą o naszych szarych komórkach (pomyśl i sam na to wpadnij) mógł pominąć kilka drobiazgów, zmniejszając sobie tym samym pracy, za którą przecież wziął pieniądze! Dla pełnej jasności pragnę zaznaczyć, że Zbycho Jabol nie ma nic wspólnego z zasygnalizowanym tu problemem. Mówiąc brzydko: "On tu tylko sprząta" i to bardzo dokładnie.

Poniżej zamieszczam kilka dodatkowych informacji pominiętych w dokumentacji:

  • Poprawnym znakiem nazw plików i katalogów oprócz liter, cyfr i podkreślenia jest także '@' (małpa). Tak na marginesie, jest ona także poprawna w MyDOSie.

  • Poleceniem COPY możemy kopiować grupy plików ograniczone nie tylko maską nazwy ale również atrybutami, przy czym te nie są kopiowane. Np: COPY +H *.SYS A:\ skopiuje tylko ukryte pliki *.SYS do katalogu głównego dysku A:, a pozostałych nie ruszy.

  • Polecenie TYPE ze switch'em /P zatrzymuje przewijanie tekstu co ekran. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje kontynuację wyświetlania (nie tylko Return), natomiast Escape przerywa wyświetlanie.
  • Gdy nie załadujemy sterownika zegara czasu rzeczywistego czas systemowy odziedziczony będzie po dacie ostatniej modyfikacji pliku CONFIG.SYS.

  • DEL [d:]*.*, i jemu podobne spowoduje zapytanie systemu, czy aby na pewno chcemy pozbyć się wszystkich plików z katalogu bieżącego danego dysku (nie tylko bieżącego napędu). Aby obejść to denerwujące na dłuższą metę pytanie można wstawić '?' w dowolne miejsce maski "*.*".

  • Przy opisie polecenia FORMAT występuje wzmianka o pliku DOS. Niestety brak tam wyjaśnienia, że chodzi o dyskową wersję Sparty. SpartaDOS X nie ma swego odpowiednika w postaci plikowej, gdyż jest to fizycznie nie możliwe!

  • Wywołując program MENU możemy podać jako parametr katalog, do którego ma wejść program przy starcie. Dodatkowo, jeśli urządzenie CAR: jest pierwszym katalogiem w szlaku poszukiwań (zmienna PATH), program można wywołać wpisując tylko '*'. Jeśli chcemy tym programem kopiować pliki pomiędzy dyskietkami przy pomocy jednej stacji, drzewo katalogów dysku źródłowego musi być odczytane z katalogu głównego, inaczej po pierwszej zmianie wystąpi błąd 170 - File not found. Przeglądając plik przy użyciu opcji VIEW można przerwać tę operację klawiszem Break. Plik jednak pozostanie otwarty co uniemożliwi jego skasowanie (błąd 129 - file already open), choć zniknie on z ekranu. Aby zamknąć taki plik należy wyjść z programu.

  • Użycie polecenia UNERASE z modułu SDX na plikach leżących na granicy sektorów mapy VTOC spowoduje zaznaczenie sektorów jako zajęte tylko w pierwszym sektorze mapy co może spowodować (według praw Murphy'ego na pewno spowoduje) uszkodzenie logicznej struktury dysku, a tym samym utratę części danych. Aby temu zapobiec należy uruchomić CLEANUP.COM w celu naprawy dysku. Problem dotyczy dyskietek MD i QD/DS (130 i 720kB), twardych dysków oraz RAMdysków powyżej 512kB. Aby uchronić się przed kłopotami polecam używanie programu UNDEL.COM, który oferuje dodatkowe możliwości (np. odzyskiwanie katalogów). Program wchodzi w skład pakietu NNTools autorstwa Nelsona Nievesa (stąd nazwa).

  • Podając nazwę pliku w programach można olać dwukropek oddzielający nazwę dysku bieżącego od pliku. Na przykład wpisując w Basicu: RUN "DPROG.BAS" uruchomiony zostanie PROG.BAS znajdujący się w katalogu bieżącym. Niestety sztuczka nie działa dla innych dysków. Wpisanie podobne linii do powyższej: RUN "D3PROG.BAS" spowoduje próbę uruchomienia programu 3PROG.BAS, a nie PROG.BAS z D3: jakby się mogło wydawać.
      Zbycho Jabol określił mianem bajeru informację, że SpartaDOS jest jedynym DOS'em umożliwiającym nadawanie dyskietkom nazwy. Częściowo ma rację. Nazwy dysków w Sparcie istnieją od wersji 1.0, tj. od 1985, czyli czasów, gdy DOS II+/D jeszcze nie istniał. W przypadku systemu S.Dondorfa nazwy dysków pełnią rolę informacyjno-porządkową, w SDX służą również do rozpoznawania zmiany dyskietki.

      Na razie to tyle jeśli chodzi o dodatkowe inforamcje. Gdy tylko przypomnę sobie coś jeszcze na pewno podzielę się ze wszystkimi nowymi informacjami.

Lizard/BBSL