256 bajtów!


256 bajtów - to jeszcze nie koniec!

      Niemożliwe stało się możliwe! Nare¶cie spodobał się Wam jaki¶ cykl i oto niespodziewanie macie okazję zobaczyć kolejne Ľródłówki, których kod wynikowy NIE przekracza 256 bajtów. Tym razem swoimi "pomysłami" podzielił się Arasek z Aids! Mamy nadzieję że na tym się nie zakończy i następnym razem kto¶ inny pochwali się swoimi rozwi±zaniami!?

ERRATA: W poprzednim numerze zupełnie nie¶wiadomie przypisałem program BULKI Krógerowi. Jak się okazuje to nie on jest autoram! W tym miejscu chciałbym przeprosić obu panów za t± pomyłkę!!!

Jager/Dial

*---------------------*
|  245b. plazma   |
|  Ars/Aids '98   |
|   Serious #4   |
*---------------------*
|Run  - $b000    |
|Memhi - $9000    |
|           |
|SHIFT+BREAK - wyj¶cie|
*---------------------*

   opt %10101

   org $b000

txl equ $9000
tabl equ $9100
sin equ $9200

mn  ldx #$1f
   ldy #0
sim lda sina,y
   sta sin,y
   sta sin+$40,y
   sta sin+$80,y
   sta sin+$c0,y
   sta sin+$20,x
   sta sin+$60,x
   sta sin+$a0,x
   sta sin+$e0,x
   dex
   iny
   cpy #$20
   bne sim

   ldy #8
   lda #$ef
c1  sta txl,y
   sta txl+15,y
   sta txl+30,y
   sta txl+45,y
   sta txl+60,y
   sec
   sbc #$22
   dey
   bne c1
   lda #$fe
c2  sec
   sbc #$22
   sta txl+9,y
   sta txl+24,y
   sta txl+39,y
   sta txl+54,y
   sta txl+69,y
   iny
   cpy #7
   bne c2

   ldy #0
k2  ldx #2
km  lda wzr,x
   sta dl,y
   sta dl+252,y
   sta dl+252+252,y
   iny
   dex
   bpl km
   cpy #253
   bne k2
   dey
   dey
k3  inx
   iny
   lda nd,x
   sta dl+252+189-60,y
   cpx #2
   bne k3
   lda #$40
   sta $26f
   lda #$23
   sta $22f
   lda <dl_
   sta $230
   lda >dl_
   sta $231
ptl ldy #0
sk1 lda sin
   clc
sk2 adc sin+10
   sta tabl,y
   inc sk1+1
   inc sk2+1
   iny
   bne sk1
   inc sk1+1
   inc sk1+1
   inc sk2+1
   ldx #0
sn1 lda tabl,x
   sta dl+1,y
   sta dl+196,y
   sta dl+196+195,y
   iny
   iny
   iny
   inx
   cpy #255
   bne sn1
cz  lda $d40b
   bne cz
   beq ptl

sina dta c'±±±ć榦ę꼼łłŃŃń'
   dta c'ńńóóó'

wzr dta b($4f),b($90),b(0)
nd  dta b($41),a(dl)
dl_ dta c'pp'

dl  equ *

   org $2e0
   dta a(mn)

   End of file

  
*------------------------------------*
|       254b point       |
|      Ars/Aids '98      |
|       Serious #4       |
*------------------------------------*
|Run  - $b000            |
|Memhi - $9000            |
|                  |
|SHIFT+BREAK - wyj¶cie        |
*------------------------------------*
|                  |
|Od Jager'a:             |
|                  |
|Aby bez problemu można było odpalić|
|program w QA troszeczkę go zmieniłem|
|pozostawiaj±c jednak oryginaln± po-|
|stać programu. Tak więc nieco go wy-|
|dłużyłem              |
|                  |
|Jeżeli chcesz mieć oryginał to:   |
|                  |
|1. Zmień adres fontów (etykieta FNT)|
|  na $4000             |
|                  |
|2. Usuń:              |
|                  |
|  Jsr Init (linia 47)       |
|  cał± prockę INIT         |
|                  |
|3. Usuń gwiazdkę w linii 54     |
*------------------------------------*

   opt %10101

   org $b000

iocb equ $340
scr equ $9040
lo  equ $9500
hi  equ $9600
sin equ $9700
fnt equ $b800 |$4000

h0  equ $80
w  equ $82

   jsr Init |

run lda >scr
   sta $bc25
   lda >fnt
   sta $bc24
   sta 756
*  sta $26f |

   ldy #$1f
   ldx #0
sim lda sina,x
   clc
   adc #1
   sta sin,x
   sta sin+$40,x
   sta sin+$80,x
   sta sin+$c0,x
   sta sin+$20,y
   sta sin+$60,y
   sta sin+$a0,y
   sta sin+$e0,y
   dey
   inx
   cpx #$20
   bne sim

   ldx #5
   iny
   tya
de1 sta scr,y
   iny
   bne de1
   inc de1+2
   dex
   bne de1

fn2 ldx #7
fn1 sta fnt,y
   iny
   dex
   bpl fn1
   clc
   adc #$11
   bcc fn2

   ldx #0
k1  lda >scr
   sta hi,x
k2  lda <scr
   sta lo,x
   adc #40
   sta k2+1
   bcc *+5
   inc k1+1
   inx
   bne k1

p1  lda sin+10
   asl @
   tay
p3  lda sin+2
p4  adc sin+4
   tax
   lda lo,x
   sta h0
   lda hi,x
   sta h0+1
   lda #$f
   sta (h0),y
   iny
   sta (h0),y
   tya
   adc #39
   tay
   lda #$f
   sta (h0),y
   iny
   sta (h0),y
   inc p1+1
   inc p3+1
   inc p3+1

   ldx #4
   ldy #0
fr1 lda scr,y
fr2 adc scr+39,y
fr3 adc scr+40,y
fr4 adc scr+41,y
   lsr @
   lsr @
fr5 sta scr,y
   iny
   bne fr1
   inc fr1+2
   inc fr2+2
   inc fr3+2
   inc fr4+2
   inc fr5+2
   dex
   bne fr1

   lda >scr
   sta fr1+2
   sta fr2+2
   sta fr3+2
   sta fr4+2
   sta fr5+2
   bne p1

sina dta c'±±±ć榦ę꼼łłŃŃń'
   dta c'ńńóóó'

Init Equ *
   ldx #$10   |Graphics 0
   lda #3    |
   sta iocb+2,x |Zobacz programowa-
   lda <e    |nie procesora 6502
   sta iocb+4,x |czę¶ć 12 (w tym
   lda >e    |numerze Serious.
   sta iocb+5,x |
   lda #12    |
   sta iocb+10,x |
   jsr $e456   |
   lda #12    |
   sta iocb+2,x |
   jsr $e456   |

   lda #$40
   sta $26f
   rts

e  dta c'E:',b($9b)

*  org $2e0
*  dta a(run)

   End of file

  
*---------------------*
|  245b 3d vector  |
|  4 Serious #4   |
|  Ars/Ads 2.1.99  |
*---------------------*
|Run  - $b039    |
|Memhi - $b000    |
|           |
|SHIFT+BREAK - wyj¶cie|
*---------------------*

   opt %10101

i  equ $340
_x  equ $b200
_y  equ $b300
x1  equ 91
y1  equ 90
x2  equ $55
y2  equ $54
col equ $2fb
h3  equ $80
x  equ 80
y  equ 10

   org $b000

scr dta c'S:',b($9b)
__x dta c'T\dhptxtphd\'
   dta c'TLD<40,((,48'
   dta c'@HP'
__y dta c'TTTPPLH@<<88'
   dta c'88888<@DLPPT'
   dta c'TTX'

* kopiowanie prekalkowanych
* współrzędnych.
run ldy #26
r  lda __x,y
   sta _x,y
   sta _x+26,y
   lda __y,y
   sta _y,y
   sta _y+26,y
   dey
   bpl r

* inicjacja trybu graficznego
   ldx #16
   lda #0
   sta i+4,x
   lda >scr
   sta i+5,x
   lda #3
   sta i+2,x
   lda #6
   sta i+11+16
   jsr $e456
   dex
   stx col

* główna pętla
lup_ ldy #0
lup sty h3
   jsr $f420
   ldy h3
   lda _x,y
   sta x1
   lda _y,y
   sta y1
   lda _x+9,y
   sta x2
   lda _y+9,y
   sta y2
   jsr drw
   lda _x+18,y
   sta x1
   lda _y+18,y
   sta y1
   jsr drw
   lda _x,y
   sta x2
   lda _y,y
   sta y2
   lda _x+18,y
   sta x1
   lda _y+18,y
   sta y1
   jsr drw
   lda _x,y
   sta x2
   lda _y,y
   jsr pwt
   lda _x+18,y
   sta x2
   lda _y+18,y
   jsr pwt
   lda _x+9,y
   sta x2
   lda _y+9,y
   jsr pwt
   iny
   cpy #25
   bne lup__
   beq lup_
lup__ jmp lup

* wyw. systemowej procy drawto
pwt sta y2
   lda #x
   sta x1
   lda #y
   sta y1
drw sty h3
   ldx #$10
   lda #17
   sta i+2+16
   jsr $e456
   ldy h3
   rts

   org $2e0
   dta a(run)

   end of file