Jakie fonty? Część druga


      Pisząc o programach służących do tworzenia fontów niesposób pominąć bardzo ciekawego programu napisanego przez Darka Żołnę już pewnie bardzo dawno temu. Program nazywa się Jet Graphics Planer i służy do tworzenia bardzo specyficznego rodzaju fontów. Otóż nasz komputerek posiada możliwość pracy w kilku różnych trybach tekstowych. Dwa z nich, tryb 4 i tryb 5 umożliwiają nam wyświetlanie "literek" w czterech kolorach. Piąty kolor, to kolor tła. "Literka" w trybie 4 zdefiniowana jest na matrycy 8x8 punktów, w trybie 5 jest dwa razy wyższa.

      Ponieważ ilość występujących kolorów można uznać za wystarczającą, a pamięć ekranu w tym trybie zajmuje naprawdę niewiele miejsca, tryb ten stał się ulubionym przez twórców gier komputerowych. Mowa o Atari oczywiście! Jednak ze względu na zbyt małą wysokość autorzy zaczęli wykorzystywać w grach elementy wysokości dwóch linii trybowych (16 linii skaningowych) przy wykorzystaniu dwóch współbierznie zdefiniowanych zestawów znaków ( fontów ) podmieniając je co linię trybową przy wykorzystaniu przerwania DLI. Efekty wizualne? Wszyscy możemy je zobaczyć w grze pt. "FRED". Zastosowanie tego efektu zostało nazwane trybem 4+, zresztą swojego czasu bardzo owianym tajemnicą.

      Omawiany program był już raz publikowany na łamach Tajemnic ATARI i od razu chcę tutaj podkreślić, że niech się nikomu nie wydaje, iż kolega Dariusz Żołna udostępnił nam do użytku program, przy pomocy, którego była tworzona grafika do jego gier. JGP, w zasadzie tylko umożliwia nam zapoznanie się z zasadami tworzenia grafiki w trybie 4+.

      Chciałbym tylko jeszcze tutaj dodać, że definiowany przy pomocy JGP znak składa się z dwóch "literek" pierwszego z definiowanych fontów i dwóch "literek" drugiego z definiowanych fontów. W zasadzie nie ma co tu się więcej rozpisywać. Chcę tylko poinformować czytelników, że w pliku archiwalnym ze stuff'em znajduje się sam JGP, a także dwa pliki przykładowe zawierające jeden "ekran" wypełniony tak zwanymi "kafelkami". Pierwszy plik przykładowy został uzyskany poprzez "zwyczajne" narysowanie kafelków przy pomocy programu Fun With Art, natomiast drugi z plików przykładowych został uzyskany przy zastosowaniu znaku zdefiniowanego przy pomocy JGP i użyciu trybu 4+. Proszę zwrócić uwagę na druzgoczącą różnicę w ilość danych potrzebnych do zaprezentowania tego efektu. To tyle.

Zbycho Jabol/DIAL.

P.S. Cały czas mam nadzieję, że ktoś się włączy do pisania o tych fontach...

      Poniżej umieściłem tekst, jakim opisywał swój program sam autor... Program służy do tworzenia grafiki w trybie 4+.Jest on przeznaczony do definiowania znaków. Środkowe okno to okno edycji. W nim widnieje powiększony obraz obrabianego znaku. W ramce po jego lewej stronie ukazany jest aktualnie używany kolor. Okno po prawej stronie informuje o kodach ATASCII (ASC) i INTERNAL (INT). Lewe okno to okno menu. Dostępne są w nim następujące funkcje:

  • EDIT - Przejście do okna edycji.
  • LOAD - odczyt zestawu.
  • MERGE - dołączenie znaków
  • DIR - katalog dysku.
  • ADDR - zmiana adresu ładowania generatora znaków.
  • CLEAR - skasowanie całego zestawu znaków.
  • QUIT - wyjście z programu.
UWAGA!!! Program nie prosi o potwierdzenie polecenia kasowania. Łatwo można stracić cały zestaw znaków.

W oknie edycji można używać następujących klawiszy:

KlawiszFunkcja
- = + *
przesuwanie kursora
SPACJA
zgaszenie zapalenie punktu
0, 1, 2, 3, 4
wybór koloru
CONTROL i - = + *
wybór znaku
SHIFT i - = + *
przesuwanie znaku
CONTROL+CLEAR
zapamiętanie znaku w buforze i wypełnienie go aktualnym kolorem
CONTROL+INSERT
wstawienie znaku zapamiętanego w buforze.
ESC
wyjście do okna menu