Mathafucker Editor - instrukcja


Mathafucker Editor V3.1
(c) 1998 by MADTEAM
author: Madman, Psychol

Konfiguracja

      Ta możliwość dostępna jest tylko od V3.0. Przed wczytaniem prg wartości spod adr $B000 zostaną potraktowane następująco:
np. (domyślne ustawienie)

>B000 FF FF 04 0E C4 C0 F8 8E
       ^  ^  *  *  *  *  +  @

^ - FF FF, obowiązkowy nagłówek
* - kolory ekranu 708 709 710 712
+ - kolor kursora
@ - numer banku extra memory używany przez HELP, wartość '0' oznacza autodetekcję

Wstęp

P+ tryb proporcjonalny
P- tryb znakowy 8*8 (znakowy)

      MFE to prg, który umożliwia pisanie tekstów w trybie proporcjonalnym, jak i nie proporcjonalnym (tryb znakowy) na szerokim ekranie. Daje możliwość zmiany fnt co linie (max. 4 fnt), umieszczanie grafiki (max. 8 gfx), zapis kolorów. Pozwala na pisanie w trybie 4 kolorowym, tryb 15 Basica, włączenie trybu 80 znakowego, gdzie fonty mają stałą szerokość 4 pixli. W trybie P+ znaki oddzielane są automatycznie 1-ym pixlem spacji. Standardowo w pamięci umieszczone są fnt z Panthera - polskie czcionki.

Opis ekranu

      Ekran edytora ma 16 wierszy wysokości, po 8 linii, oddzielonych pustą linią. Góra ekranu:

Fnt1..4 - nazwa fontów FNT
Cut1..8 - nazwa grafik CUT

Dół ekranu:

Free - wolne miejsce w buforze
Lo/Up - wielkość znaków
Ins/Ovr - tryb pisania Insert Overwrite
Pg - numer strony w hex
P-/+ - tryb pracy '-' proporcja OFF '+' proporcja ON znak w inversie oznacza tryb 80 znakowy
12345678 - wartość w inversie oznacza aktywny obrazek CUT

Uwagi:

  • FNT zo zwykły zestaw znaków o długości 1024 byte.
  • CUT to gfx o rozmiarach 96*99 czyli 12 byte szerokośći * 99 lini, razem 1188 byte. Do ich tworzenia służy prg 'Cut Creator', wycinający odpowiedni fragment z MIC'a.
Opis klawiszy /wybranych/

      Opis klawiszy dostępny jest przez HELP. Znak '!' oznacza SHIFT, '^' CONTROL.

FunkcjaKlawisz / opis
Przejście do menu głównegoESC
Przejście do trybu znakowegoINV (musi być 'P-') !INV
Tryb 80 znakowyINV (musi być 'P+' - proporcje) !^I
Skasowanie tekstu z prawej strony!^Y (szybkie kasowanie wyrazów)
Skok na początek wyrazu z prawejTAB (szybkie skoki po tekście)
Zestawy znaków FNT^1 ^2 ^3 ^4 (aktualny w inversie)
Grafiki CUT!^A !^S !^D !^F !^G !^H !^N !^M
Usunięcie FNT (aktualnie zaznaczonego)!^4
Usunięcie CUT (aktualnie zaznaczonego)!^5
Invers całego wiersza!^1 (invers oprócz spacji 16pixli)
Zamiana tekstów (Replace)!^P (szuka tekstu bez względu na wielkość liter i zamienia na następny, w którym wielkość znaków gra rolę,nie następuje łamanie tekstu, który wychodzi za margines).
Szukanie tekstu (Find)!^O (ustawia kursor na pierwszym znalezionym ciągu znaków).
Wyrównanie do lewej!^Q
Centrowanie!^W
Wyrównanie do prawej!^E
Justowanie!^T
Skopiowanie wiersza!^2
Powielenie wiersza!^9
Zmiana kolorów!^0 (klawisze '-' i '!-' zmieniają wartości)

Ładowanie 'load' i zapis 'Save'

      Obie funkcje działają podobnie przy wprowadzaniu nazwy pliku. Podanie w nazwie pliku znaku '*' powoduje wywołanie katalogu dysku. Klawiszami '-=+*' podświetlamy właściwą nazwę pliku potwierdzamy RETURN'em (ESC wyjście).

Funkcje 'Load', 'Save' rozpoznają strukturę danych na podstawie rozszerzenia pliku, max. 3 możliwości:

  • MFE - format edytora
  • FNT - zestaw znaków (1024)
  • CUT - grafika (1188)
Wprowadzenie nazwy pliku bez rozszerzenia zostanie potraktowane jako chęć załadowania (zapisu) zwykłego tekstu formatu ATASCII.

FNT (CUT) zostanie wczytany pod aktualnie wybrany numer (nazwa w inversie). Zestaw FNT determinuje funkcję odczytu tekstów ATASCII. W zależności od wybranego zestawu i ustawień edytora (marginesy, proporcje itp.) zostanie odpowiednio wprowadzony tekst do bufora ('połamany').

      'Save' nie zapisuje FNT ani CUT w pliku typu MFE. Zapisuje tylko o nich informację. W trakcie odczytu są wprowadzane kolejne zestawy i grafiki. Muszą więc być one na tym samym dysku co plik MFE. W przeciwnym wypadku prg będzie ich żądał wypisując komunikat 'Get:' aż do realizacji (klawisz ESC omija ładowanie). Opcje 'Load' i 'Save' wpływają na CAPS. Ustawiają duże litery.

Przy 'Save', w przypadku gdy dany plik istnieje konieczne jest potwierdzenie klawiszem 'R' (Replace).

Uwagi ogólne

      Spacje na końcach linii są usuwane. Po wyjściu do DOS'a można powrócić przez RUN. Klawisz w inversie oznacza możliwy wybór. Klawiszem ESC wychodzimy z funkcji. W trybie kolorowym należy ustawić P-, nie ma możliwości używania proporcji. Tryb 80 znakowy dostępny jest tylko przy P+. Liczba stron nie może przekroczyć 45.

Modyfikacje

  • v3.0 - wprowadzono config od $B000
  • v3.1 - poprawiona obsługa klawiatury
My addy

M A D M A N
Tomasz Biela
ul. Inowrocławska 33
61-044 Poznań
e-mail: 82031@wmid.amu.edu.pl

Od Redakcji: Polecamy także artykuł Zbycha Jabola "MFE DRUGIE PODEJŚCIE", w którym znajdziecie kilka cennych uwag na temat tego edytora.