..:: DOS Control v2.6 ::..
Freeware!
autor Jager/Dial

..:: INSTRUKCJA ::..

  Informacje podstawowe
  Operacje podstawowe
  Operacje dodatkowe
  Menu główne - przyciski
  Moduły DOS Control'a
  Kody błędów

MODUŁY WEWNĘTRZNE

  Play
  Notebook

MODUŁY ZEWNĘTRZNE

  Setup
  Disk copy
  ATASCII / Progbaza
  EED view
  Graph / Font view
  INT-Graph view
  MPT Digi Player
  Archive view
  DC-Module Info

NARZĘDZIA

  Print
  RC-Format
  RAM-CART Backup
  Sector edit
  Text Converter

..:: STREFA ZRZUTU ::..

  DOS Control v2.6
  Dokumentacja

  Główne menu
  Wyjście
INFORMACJE PODSTAWOWE
Wymagania

      Przed uruchomieniem programu należy załadować DOS'a II+/D w wersji 6.1 lub 6.4. Bardziej jednak polecam tą drugą wersję gdyż pod tym systemem powstawał DOS Control. Oczywiście można także załadować wersje obsługujące RAM-Cart, Double RAM-Cart lub D-ROM.

      Od wersji 2.xx program jest już dość wymagający. Co prawda da się go uruchomić na Atari bez rozszerzonej pamięci, ale praca będzie bardzo uciążliwa (lub wręcz niemożliwa). Oprócz rozszerzonej pamięci zalecany byłby także RAM-Cart 64Kb/128Kb/1MB lub Double RAM-Cart, gdyż program dość często (głównie podczas przeglądania plików) odwołuje się do modułów zewnętrznych. Minimalna konfiguracja to:

  • Atari XL/XE z min. 64Kb dodatkowej pamięci (Atari 130XE)
  • dwie stacje dysków (w jednej z nich powinien znajdować się dysk z modułami zewnętrznymi).
Jest to naprawdę minimum! Praca będzie możliwa, ale nie oczekujmy zbyt wiele. Podstawowa konfiguracja powinna być następująca:
  • Atari XL/XE plus 320Kb pamięci
  • QMEG-OS 2.x/3.x/4.x
  • RAM-Cart lub Double RAM-Cart
  • stacja dysków z systemem TOMS Multi Drive lub TOMS Turbo
  • stereo
W obu przypadkach MemLo nie powinno przekraczać wartości $2000. Jeżeli będzie wyższe to jakiś moduł może się nie uruchomić!

Wykorzystanie pamięci

      DOS Control zajmuje pamięć od adresu $6400 do $CFFF i od $D800 do $FFFF. W tych obszarach znajdują się wszystkie bufory oraz moduły wewnętrzne. Oprócz tego wykorzystywany jest obszar od $0400 do $06FF. Strona zerowa wykorzystywana jest od $00 do $07 oraz od $80 do $FF.

      Bufor roboczy ustawiany jest na podstawie wskaźnika MemLo, jednak niektóre opcje wymagają bufora o wielkości min. 14Kb, a więc należy zadbać o to aby MemLo było jak najniższe. W praktyce nie powinno ono przekraczać wartości $2000. Oczywiście DC przed wykonaniem danej operacji sprawdza wielkość bufora i jeżeli będzie ona zbyt mała to poinformuje nas o tym.

Uruchomienie programu

      Przed uruchomieniem głównej części programu DC odczytuje ustawienia, które zapisane są w pliku DC1.SET. Jeżeli nie będzie tego pliku lub wystąpi błąd podczas odczytu to zostaną ustawione wartości domyślne, a na ekranie ukaże się informacja o tym. Następnie odczytywana jest lista dostępnych modułów zewnętrznych (TOOLS). Jeżeli jej nie będzie to na ekranie ukaże się odpowiedni komunikat i nie będzie dostępu do tych modułów. Po tej operacji DC sprawdzi MemLo. Jeżeli będzie ono wyższe od $3E00 to na ekranie ukaże się komunikat "No memory for buffer!" i uruchomienie zostaje przerwane. W takim wypadku należy obniżyć MemLo i uruchomić program ponownie. Następnie DC sprawdza obecność DOS'u II+/D. Jak wspomniałem wyżej MUSI to być wersja 6.1 lub 6.4. Jeżeli DC nie rozpozna DOS'u (lub wersji) to ukaże się okienko informacyjne, a po naciśnięciu klawisza [RETURN] lub [ESC] nastąpi powrót do systemu poprzez DOSVEC. Na zakończenie operacji związanych z uruchomieniem, DC sprawdzi ROM, wielkość dodatkowej pamięci oraz ustawiony RAMdysk lub RAM-Cart, wielkość modułu (o ile jest on w trybie ZAPIS), swój status i przywita nas okienkiem informacyjnym (ABOUT).

Ekran roboczy

      Patrząc od góry widzimy linię informacyjną, w której znajdziemynumer wersji programu. Poniżej znajdują się dwa okna (panele) przeznaczone na nazwy plików. W górnej ich części znajduje się miejsce na nazwę dyskietki lub informację dotyczącą urządzenia i wzoru dla opcji DIR. Znajdziemy tam także strzałeczkę, która zawsze informuje nas w którym oknie się obecnie znajdujemy (nie zawsze będzie widoczne podświetlenie) lub którego okna będzie dotyczyła dana operacja. W dolnej części tych okien znajdują się mniejsze okienka z informacjami:

FREE  -  ilość wolnych sektorów na danej dyskietce.
FILES  -  ilość plików. DC do ilości plików dodaje także nazwę dysku (o ile istnieje). TFM podaje TYLKO ilość plików, co czasami wprowadza użytkownika w błąd (chodzi szczególnie o sytuację gdy katalog jest już zapełniony (64 pliki), a TFM podaje iż jest ich 63 (odejmuje nazwę dysku o ile istnieje). To powoduje iż próba skopiowania jeszcze jednego pliku kończy się błędem 169 (DIRECTORY FULL)). Tak więc DC podaje rzeczywistą ilość wpisów w katalogu.
TAG  -  ilość zaznaczonych plików. Druga wartość to ilość sektorów jaką zajmą wszystkie zaznaczone pliki. Dzięki temu np. szybko można się zorientować czy zaznaczone pliki zmieszczą się na dysku docelowym.
Gęstość  -  SINGLE (pojedyńcza), MEDIUM (rozszerzona), DOUBLE (podwójna)

Na samym dole ekranu znajdują się "przyciski" z większością opcji dostępnych w programie.

Następny rozdział Do góry