..:: DOS Control v2.6 ::..
Freeware!
autor Jager/Dial

  Historia programu
  Instrukcja obsługi
  Podziękowania
  Atari Copyright Note

..:: DODATKI ::..

  Handler "P:"
  D-RAM 1MB v1.0
  DC-RUN v1.0

..:: STREFA ZRZUTU ::..

  DOS Control v2.6
  Dokumentacja

  Wyjście
HISTORIA PROGRAMU (wersja 2.xx)
wersja 2.6
08.11.2005

10.05.2004
 • nowa wersja modułu SECTOR EDIT. Dodana została funkcja CHANGE DENSITY.

 • zmiana statusu na FREEWARE
 • poprawione teksty informacyjne
 • poprawiona dokumentacja
wersja 2.5
01.08.2002
 • poprawione zostały drobne błędy zasygnalizowane przez użytkowników
wersja 2.4
18.04.2002
 • moduł wewnętrzny DISK COPY jest teraz modułem zewnętrznym
 • funkcja WRITE CHAOS LOADER jest obecnie modułem wewnętrznym
 • dane nagrywane w BOOT sektory obecnie znajduja się w pamięci RAM pod ROM'em
 • okno informacyjne podzielone zostało na ABOUT - informacje o autorze oraz użytkowniku, SYSTEM INFORMATION - informacje o systemie
 • okno SPECIAL wywołuje się obecnie klawiszem [OPTION]. Dodano także opcje ABOUT oraz SYSTEM INFO
 • funkcja POKAŻ NAZWĘ DYSKU/URZĄRZENIE dostepna jest po naciśnięciu [CONTROL]+[TAB]. Dodana ona także została do LEFT/RIGHT WINDOW
 • moduł SETUP/DRIVE FOR DC-MOD - dodano opcję DBL-RC przy pomocy której można ustawić numer Double RAMCart'a, na którym znajdują się moduły DOS Control'a (ta opcja przeznaczona jest dla użytkowników RAMCart'a 1MB).
 • moduł SETUP - dodano opcję SET AFTER RUN, która umożliwia ustawienie dowolnego numeru stacji dla DOS'u (po wyjściu z DC, DOS zgłosi się z tym numerem) oraz dowolnego (1-4) numeru DBL-RC, który ma być aktywny po uruchomieniu DOS Control'a.
 • przystosowane zostały niektóre moduły zewnętrzne tak, aby bez problemu współpracowały z RAM-Cart'em 1MB
 • dodany został programik D-RAM 1MB. Umożliwia on szybką zmianę numeru DBL-RC w większości programów (w tym oczywiście DOS Control'owi). Przeznaczony jest on dla użytkowników RAM-Cart'a 1MB
 • dodany został programik DC-RUN umożliwiający uruchomienie DOS Control'a (ale nie tylko) z dowolnego numeru DBL-RC. Dzięku temu nie trzeba instalować DOS Control'a na pierwszym DBL-RC (jak wiadomo jest on dostępny zaraz po uruchomieniu DOS'a II+/D v6.4DBL-RC).
wersja 2.3
06.08.2001
 • poprawiony został moduł RC BACKUP. Błąd był dość poważny gdyż program zawieszał się jeżeli uruchomiony był inny system niż QMEG-OS!. Obecnie jest już wszystko w porządku
 • poprawiony moduł PRINT. Program zaczynał błędnie działać w momencie gdy odczytany plik miał dłuższe linie niż 255 znaków. Komunikat był wyświetlany, ale nie działało zabezpieczenie przed tym błędem. Poprawione zostały także błędy związane z pisownią (dzięki Voy!).
 • obsługa błędów dotycząca operacji na modułach zewnętrznych DC została oddzielona od głównej procedury! Przydatne jest to szczególnie podczas uruchomienia modułów MULTIVIEW. Teraz będzie wiadomo czy błąd dotyczy np. odczytu modułu czy też odczytu innego pliku (np. obrazka). W pierwszym przypadku ukaże się komunikat "Can't load external module from xxx", gdzie XXX to urządzenie na którym powienien znajdować się moduł. Poniżej znajdziemy numer błędu. W drugim przypadku ukaże się standardowe okno z komunikatem błędu
wersja 2.2
05.07.2001
 • poprawiona została procedura rozpoznająca RAM-Cart. Teraz DC nie zawiesi się po rozpoznaniu modułu 64Kb
 • usunięta została modyfikacja ustawionych numerów urządzenia podczas uruchamiania DOS Control
 • dodana została możliwość kopiowania danych na urządzenie "P:"
 • poprawiony został moduł RC-FORMAT. Obecnie formatowanie modułu 128Kb trwa ok. 3 sekund (poprzednio trwało ok. 20-tu)
 • poprawiony został moduł MPT DIGI PLAYER, teraz moduły dwukanałowe odtwarzane są poprawnie w STEREO. Poprawiona została także procedura odczytu pliku MPT, teraz nie powinno być kłopotów z odtwarzaniem niektórych modułów. Dodano także opcję MODE, która wskazuje tryb odtwarzania (mono/stereo)
 • dodano nowe opcje w module NOTEBOOK:
  - PRINT - umożliwia wydruk tekstu
  - możliwość wpisania dowolnego znaku
  - możliwość przesuwania kursora podczas edycji nazwy pliku
 • dodano opcję PRINTER w module SETUP
 • dodano opcję w module PLAY symulującą STEREO dla plików CMC, DMC, MPT, MPD
 • dodany został moduł PRINT
 • dodany został moduł RAM-CART BACKUP
wersja 2.1
30.05.2001
 • dodany został moduł MPT Digi Player
wersja 2.0
22.03.2001
 • Pierwsza publiczna wersja.