..:: DOS Control v2.6 ::..
Freeware!
autor Jager/Dial

  Historia programu
  Instrukcja obsługi
  Podziękowania
  Atari Copyright Note

..:: DODATKI ::..

  Handler "P:"
  D-RAM 1MB v1.0
  DC-RUN v1.0

..:: STREFA ZRZUTU ::..

  DOS Control v2.6
  Dokumentacja

  Wyjście
D-RAM 1MB v1.0
      Jak wiadomo, DOS II+/D nie potrafi (normalnie) obsługiwać modułów większych niż 128Kb. Aby obsłużyć Double RAM-Cart'a moduł jest dzielony na dwa, niezależne wirtualne dyski o wielkości 128Kb. Wszystko było pięknie do momentu gdy Zenon/Dial opracował moduł o wielkości 1MB. Po zainstalowaniu nie mamy dostępu do pozostałych 768Kb, co to oznacza każdy się domyśla...

      Aby "załatać tą dziurę" powstał właśnie D-RAM 1MB. Zasada pracy programu jest bardzo prosta. Po instalacji moduł 1MB zostaje podzielony na 4 moduły 256Kb. Można więc powiedzieć że mamy zainstalowane cztery Double RAMCart'y. W danym momencie aktywny jest tylko jeden z nich, a dostęp umożliwiają nam urządzenia "D7:" lub "D8:" (pod warunkiem że obecnie w pamięci znajduje się DOS II+/D v6.4DBL-RC). Przełączenie modułu następuje po naciśnięciu jednego z czterech "gorących" klawiszy, które definiuje użytkownik.

      Główna procedura instalowana jest na stronie $100, poniżej procedury obsługującej szybką transmisję (TOMS Turbo). Dzięki temu w 95% nie nastąpi żadna kolizja z innymi nakładkami. Poza tym MEMLO w dalszym ciągu będzie miało swoją poprzednią wartość. Procedura wykorzystuje opóźnione przerwanie VBLKI. Po jej wykonaniu nastąpi skok do adresu, który znajdował się w VVBLKD. Jeżeli więc wcześniej jakaś procedura została zainstalowana na tym przerwaniu to NIE będzie ona zatrzymana! Wykona się po D-RAM'ie!

DISK INSTALLER

      Program ten umożliwia nagranie na dysku głównego pliku (DRAM1MB.COM). Po jego uruchomieniu, w dolnej części okna znajduje się menu. Znajdziemy tutaj opcje:

HOT KEYS  -  umożliwia definicję "gorących" klawiszy, które będą umożliwiały przełączenie modułu. Aktualne ustawienie widoczne jest w okienku HOT KEYS. Jeżeli chcemy zmienić jakąś kombinację to wskazujemy numer Double RAM-Cart'a (widoczny po lewej stronie. W nawiasach kwadratowych znajdują się wartości jakie ukażą się na wyświetlaczu modułu o ile przełacznik 1/2 ustawiony jest w pozycji 1) i naciskamy [RETURN]. Teraz program oczekuje na Twoją kombinację, a więc można nacisnąć np. [SHIFT]+[A], [CONTROL]+[1] itd. Radzę wybrać takie kombinacje klawiszy, które nie będą kolidowały z innymi programami. Standardowo "gorące" klawisze to:

            [SHIFT]+[Control]+[1] - DBL-RC 1 [0]
            [SHIFT]+[Control]+[2] - DBL-RC 2 [2]
            [SHIFT]+[Control]+[3] - DBL-RC 3 [4]
            [SHIFT]+[Control]+[4] - DBL-RC 4 [6]

Jeżeli jakaś kombinacja nie jest dostępna to zostanie przywrócona poprzednia lub... nic się nie stanie (jak np. po naciśnięciu [SHIFT]+[CONTROL]+[A]). Klawisz [ESC] umożliwia wyjście.
INSTALL  -  instaluje główną procedurę na dysku. Po wybraniu tej opcji należy podać numer stacji dysków lub nacisnąć [RETURN] aby potwierdzić aktualnie widoczny. Klawisz [ESC] umożliwia rezygnację z zapisu. W przypadku błędu jego numer ukaże się w linii komunikatów, a klawisz [RETURN] będzie umożliwiał ponowną próbę zapisu. Tradycyjnie [ESC] umożliwi powrót do menu.
EXIT  -  powrót do DOS'u.

D-RAM 1MB

      Przed pierwszą istalacją program sprawdza czy jakiś moduł jest w ogóle zainstalowany. Jeżeli nie, to ukaże się komunikat i instalacja zostaje przerwana. Następnie sprawdzane jest to, czy zainstalowany moduł to RAMCart 1MB (wykorzystane tu zostały zalecenia autora modułu tz. bit 7 rejestru $D500 nie jest używany). W przypadku negatywnego testu instalacja zostanie przerwana. W przypadku pomyślnych testów na ekranie ukaże się komunikat "Installed!" i nastąpi powrót do DOS'u. Od tej chwili aktywne są "gorące" klawisze.

      Program można umieszczać w plikach wsadowych, dzięki temu np. przed uruchomieniem DOS Control'a procedura zostanie zainstalowana w pamięci! Nie należy przejmować się tym iż ponowna instalacja spowoduje jakieś problemy. D-RAM 1MB jest na to przygotowany i przed ostateczną instalacją sprawdza (dość gruntownie) czy nie znajduje się już w pamięci. Jeżeli tak będzie to wyświetlony zostanie jedynie komunikat "Already installed!" i powróci do DOS'u (lub nastąpi kontynuacja wykonywania pliku wsadowego).

UWAGA! Sprawdzane są także wektory DOSINI oraz VVBLKD. Jeżeli więc po D-RAM'ie zainstalowana została procedura wykorzystująca VBLKI to zostanie ona odłączona. Aby tego uniknąć D-RAM 1MB powinien być instalowany (za pierwszym razem) zawsze jako ostatnia nakładka wykorzystująca to przerwanie!

      D-RAM 1MB odporny jest na RESET i nie można go normalnie odinstalować. Napisałem "normalnie" bo pewien sposób jednak jest. Jeżeli podczas instalacji BASIC był wyłączony to wystarczy go włączyć i nacisnąć [RESET]. Można także "ręcznie" zmienić wektor DOSINI na $12FB (dotyczy DOS II+/D) i nacisnąć [RESET]. Jeżeli ktoś pracuje w BASIC'u to przed instalacją powinien on być włączony (wtedy odinstalowanie nastąpi po wyłączeniu BASIC'a i naciśnięciu [RESET]).

      Program powstał głównie po to aby umożliwić DOS Control'owi współpracę z RAM-Cart'em 1MB, jak się jednak okazuje mogą na tym skorzystać także i inne (mądrze napisane) programy.

D-RAM 1MB znajduje się na dysku systemowym DOS Control'a.