..:: DOS Control v2.6 ::..
Freeware!
autor Jager/Dial

  Historia programu
  Instrukcja obsługi
  Podziękowania
  Atari Copyright Note

..:: DODATKI ::..

  Handler "P:"
  D-RAM 1MB v1.0
  DC-RUN v1.0

..:: STREFA ZRZUTU ::..

  DOS Control v2.6
  Dokumentacja

  Wyjście
Atari XL/XE Copyright Note wersja 1.2
1. PRAWO AUTORSKIE

   a. Autor tego programu zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie. Oznacza to, że NIE wolno Ci w żaden sposob modyfikować kodu programu, ani jego dokumentacji. W szczególności NIE MOŻESZ usunąć dokumentacji lub tego pliku.

   b. NIE wolno Ci używać tego programu, ani żadnej jego części, w innym charakterze niż to zostało zaznaczone w jego dokumentacji. Dotyczy to także czcionek, grafiki i muzyki. Jeśli twórca programu NIE dołączył jego kodu żródłowego, NIE wolno disasemblować programu.

2. DYSTRYBUCJA

      Za dystrybucję tego pakietu nie są pobierane żadne opłaty. Możesz go rozpowszechniać tak długo, dopóki przestrzegasz poniższych punktów:

   a. NIE WOLNO Ci rozprowadzać wersji zarejestrowanej danego programu! Do rozpowszechniania przeznaczona jest wersja NIEZAREJESTROWANA lub DEMONSTRACYJNA.

   b. Produkt rozpowszechniany jest w postaci ARCHIWUM, w którym musi się znaleźć oprócz głównego programu także dokumentacja oraz Atari XL/XE Copyright Note.

   c. Wszystkie pliki zawarte w tym archiwum muszą zostać skopiowane, włączając w to niniejszy tekst. Nie wolno w nich dokonywać żadnych zmian. NIE wolno dodawać żadnych nowych plików.

   d. Ten pakiet może być rozpowszechniany przez BBSy, InterNet/UseNet, jak również przez każde inne podobne media elektroniczne.

   e. Magazyny dyskowe i usługodawcy, którzy pobierają opłaty za przesyłanie danych, NIE mogą rozpowszechniać tego pakietu bez pisemnej zgody twórcy programu!

3. OŚWIADCZENIE

      Używając ten produkt, W PEŁNI akceptujesz swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane przez ten program w czasie jego użytkowania lub przez niemożność jego użycia. Twórca programu NIE może zostać z tego powodu pociągnięty do odpowiedzialności.

UWAGA: Autor NIE daje żadnej gwarancji jakości czy przydatności JAKIEGOKOLWIEK programu, który podlega temu zapisowi!!!

4. OPŁATY

      "Bezpłatnie rozpowszechniany" oznacza tylko tyle, że nie musisz nic płacić za kopiowanie programu ani za jego dalsze rozpowszechnianie. W ramach testu możesz używać tego produktu przez 30 dni. Jeśli po tym okresie nadal Ci się on podoba i masz zamiar w dalszym ciągu go używać, to autor chciałby coś otrzymać w zamian za wysiłek włożony w powstanie jego programu.

Dokumentacja tego programu określa jakiego jest on typu:

   a. Freeware - nie musisz za nic płacić.

   b. Mailware - musisz wysłać wiadomość do twórcy lub twórców programu. Możesz to uczynić zarówno przez pocztę elektroniczną jak i pocztą konwencjonalną.

   c. Cardware - musisz wysłać pocztówkę do twórcy lub twórców programu.

   d. Donationware - musisz uiścić datek na rzecz organizacji wskazanej w dokumentacji tego programu.

   e. Giftware - proszony jesteś o wysłanie do twórcy lub twórców programu jakiegoś prezentu, np:
  • cukierki
  • paczkę dyskietek
  • Twój własny program
  • pieniądze
  • komputer ;-)

   f. Shareware - musisz wysłać określoną w dokumentacji sumę pieniędzy na adres twórcy lub twórców programu.

* * *
Atari XL/XE Copyright Note powstało na bazie:

Standard Amiga FD-Software Copyright Note (TM)
autorstwa Dietmara Knolla

Tłumaczenie: Waldemar Żurowski

Opracowanie dla Atari XL/XE
Jager/Dial